Saturday,July 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Застраховките » Основни понятия

Полици/договори, компании, основи на застраховането

Основни понятия

Основният документ при застраховането е застрахователната полица,което си е договор между две страни – застраховател и застрахован.В полицата подробно се описват задълженията и правата на двете страни,най-общо казано купувачът на полицата се задължава да изплати определена сума пари на застрахователят,срещу което получава определена стока.Това е задължението на застрахователят да изплати определено обещетение в случай на понесени определени щети от застрахованият.Полицата е юридически договор между застраховател и застрахован и затова тя е много подробна,описваща всяка една рискова възможност и точно и конкретно какво е застраховано и какво не.Основна грешка на повечето хора е,че не четат полиците открай до край.В повечето случаи си мислим,че сме застраховани,защото си казваме имам застраховка,но именно,защото не сме я прочели, доста често се оказва,че когато ни сполети определено бедствие,точно то не е включено в полицата.Какво имам в предвид.Да кажем купуваме си къща,но едно от условията на покупката е,че на клоузинга задължително трябва да имаме застраховка и тръгваме да пазаруваме.Започва така нареченият шопинг,като се търси най-евтиният възможен вариант,без да ни интересува какво купуваме,важ-ното е досадното задължително условие да се изпълни,за да можем да вземем заема за така мечтаната къща от 450,000 дол да кажем.В полицата задължително се включва като застрахован и заемодателят,т.е. застрахова се размера на мортгиджа.

От това условие никой не може да избяга и, за да се намали цената на застрахов-
ката се почва едно велико орязване на различните възможни клаузи по договора,като накрая си тръгваме с нещо,за което сме платили да кажем в нашият случай 583 дол,което е релна минимална цена,което е пълно нищо.Значи сме дали 583 дол за нищо и си мислим,че сме направили сделката на живота ни.Разликата до 983 дол е само 400 дол,което е цената на истинска застраховка,покриваща значителен спектър от нещата в живота,които могат да ни сполетят.И това е годишната вноска.Значи отделили сме пари за заема,за мебели,за ремонт,което е да кажем 40,00 дол,а ни се досвидяха 400 дол,за да защитим плодъд на дългогодишен труд,мечтата на всеки един човек да има собствен дом.Какта казват англичаните;
„Не съм толкова богат,че да купувам евтини неща.”Заблудата за застраховката идва от факта,че щом всички на клоузинга я приеха и аз се сдобих с къщата,значи няма нищо нередно.Няма нередно до толкова,че ако да кажем къщата изгори до основи,застрахователят изплаща сумата по мортгиджа на мортгидж компанията,не на нас, а на нас едно голямо нищо,защото не сме дали тези допълнителни 400 дол и оставаме с едно голо поле,на което можем да садим домати,ако нямаме тези 450,000 дол в кеш,за да си я построим отново.Орязват се още и такива неща,като ако кучето ухапе съседа ни,ако ни оберат,ако дървото в двора ни, падне върху къщата на съседа,ако дойде техник да оправи водопровода и си счупи крака и тъй нататък и тъй нататък,за коита щети и медицински разходи ще трябва да вадим пари от джоба си, а те няма да са никак малко,ако трябва например да възстановим покрива на съседа ни.
Една застрахователна полица в повечето случаи се състои от пет части.Първата
част е наречена Declarations – която обикновено се намира на първата страница на полицата.На нея се описва информация,като име на застрахованият,адрес,размера на покритието,описание на собствеността,цената на полицата и други.Втората част се нарича Insuring Agreements – застрахователни споразумения.Това е сърцето на полицата,където подробно се описва,какво точно е покрито от полицата или с други думи загубите,за които застрахованият ще бъде обезвъзмезден.Третата част е наречена Conditions – условия.Тази част от договора описва отговорностите и задълженията и на двете страни по договора,застраховател-застрахован.С други думи всеки знае какво трябва да прави.Четвъртата част е Exclusions – изключения.Тук се описват загубите,за които застрахованият няма да бъде обезвъзмезден,Ако се случи някое от изключенията,застрахованият няма да получи нищо.И последната пета част е Definitions – дефиниции или определения.Нещо като речник на термините.Тя изяснява значението на термините в полицата,за да нямаме възможност да кажем,че ние не сме специалисти в застрахователният бизнес,видиш ли не сме разбрали,че това не се включва и да започнем да оспорваме полицата.
Други два важни документа са Riders and Binders.Първите са добавки/анекси/ по полицата,които добавят или изваждат допълнителни споразумения и стават неразделна част от полицата.Да кажем,че при покупката на полицата сме забравили да включим защита срещу наводнение и срещу допълнително заплащане включваме и тази клауза в договора.Вторите, Binders, са така наречените временни полици,докато ни издадат постоянната полица,през което време застраховката е в пълна сила.

 SSL Certs