Saturday,July 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Застраховките

Застраховките - основни принципи

Основни принципи на застраховането и видове застраховки

    Застраховането като бизнес и професия съществува вече няколко века и води началото си от доковете и кейовете на Лондон към Едуард Лойд и далечната 1688 година, като начало на съвременният застрахователен бизнес.От неговото кафене тръгва и идеята за морско застраховане.Там са се събирали капитани на кораби,собственици на кораби и търговци, при което той си изгражда репутацията на човек,на който може да му се вярва.
Сега,няколко века по-късно Lloyd’s of London е един от най- големите застрахователни синдикати в света с прогнози за 14.8 милиарда оборот за 2006 год.
     Клиенти често ме питат:”Защо аз плащам толкова малко,а ако нещо случи, застра-
хователната компания плаща толкова много?Откъде идват тези пари?” Отговорът на този въпрос е и основният принцип на застраховането. Огромна група от хора плащат сравнително ниски месечни вноски/премии/ за даден вид застраховка,при което се натрупват огромни капитали,управлявани от застрахователна компания,откъдето пък се изплащат обезщетения на тези,които са претърпяли определени загуби.Ето и един пример от автомобилното застраховане.Да предположим,че към дадена застрахователна компания има един милион застраховани автомобила,собствениците на които плащат по 50 дол на месец. Това прави 50,000,000 дол на месец.Този капитал след отчисляване  на определени разходи се държи в резерв,като през това време трупа лихви,откъдето се изплащат и обезщетения при пътно-транспортни призшествия до размера на загубите или до максимума определен от застрахователната полица/договор/.Е сега може ли да се случи,всички тези един милион застраховани,да катастрофират в един и същи месец. Не разбира се.Никой не е луд да се блъска по улиците ей така.Значи тези дето не са претърпяли загуби плащат обезщетението на тези,коита са,да кажем 1000 катастрофи.Т.е. рискът се разпределя между голяма група от хора и колкото е по-голяма тази група,толкова рискът е по-малък,а от там намаляват и месечните вноски,откъдето пък се определя и финансовата стабилност на застрахователната компания и способността и да покрие всеки един риск.Т.е. хората през вековете са стигнали до извода,че сам човек не е толкова голям,че да успява да покрие загубите си при определен нещастен случай,да кажем пожар.За това обединяват усилията и капиталите си,за да се обещети този,на който се е случило нещастието,а това може да бъде всеки един от нас.
    Съществуват 4 основни вида застраховки: Property, Casualty, Life and Health.Или на български Имоти и собствености,Нещастни случаи,Живот и Здравни застраховки.
Всеки един от този вид има множество подразновидности,които покриват различните видове рискове,които ни заобикалят и застрашават.Имуществените застраховки и застраховки нещастен случай от своя страна се подразделят на лични и фирмени.Застраховки живот и здравни пък от своя страна се подразделят на лични и групови.Имуществените застраховки покриват широк спектър от различен вид собствености,като не е задължително да притежаваме еднофамилна къща,за да имаме такава застраховка.Дори,когато живеем под наем,можем да застраховаме личното си имущество в случай на бедствие или това са така наречените  renter’s insurance policies,които въобще не са скъпи.Застраховки Нещастен случай не се ограничават само до застраховене на автомобили,но тук се включват и застраховане на различни видове бизнеси,кражби,обири и др.
    Застраховка Живот не е само нещо,което се изплаща на наследниците само в случай на смърт.Например след изтичане на периода на полицита можем да си върнем всички пари ,които сме платили на застрахователната компания.При нещастен случай и временна нетрудоспособност или пълна инвалидност също се изплащат определени обезщетения.
    Здравните застраховки са си направо необходимост,защото системата на здравеопазване в САЩ е така изградена,че без застраховка в случай на нужда,плащането в кеш излиза доста солено,ако въобще можем да си го позволим. Мисля,че няма по-ценно нещо от живота и здравето.Както казва българинът „Живот и здраве да е,другото ще дойде от само себе си”.
    В тази своя първа уводна статия  нахвърлях само някои основни понятия за застрахователното дело.Тук е моментът да благодаря на редакцията на вестник „България сега”,че любезно ме покани на страниците си, да започнем заедно една нова рубрика на тема „Застраховките”. В следващите статии ще се опитам в хронологичен ред да дам по-големи и конкретни подробности,като в някои случаи хронологията може да бъде нарушена,ако има определени конкретни запитвания от читателите по дадени теми.SSL Certs