Thursday,June 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki8

ЗАСТРАХОВКИТЕ


Какво става,когато се пенсионираме или когато пътуваме в чужбина с нашите медицински застраховки.По принцип  медицинските застраховки се издават до възраст 65 години, а след това се минава на Medicare – това е медицинската застраховка на пенсионерите. Т.е. това е за което сме работили цял живот  и са ни отчислявани средства за пенсиониране и медицински нужди.Но тази застраховка също не е съвсем безплатна,годишно се плаща по около 600 дол.,нещо като годишна премия.До тук добре,но за съжаление това не е достатъчно,защото /мидикеър/Medicare не покрива 100% медицинските разходи и трябва ди си доплащаме от джоба.За да си покрием тези разходи е измислена една друга застраховка – Medicare Supplement Insurance.Всички застрахователни компании я предлагат на различни цени и различни планове,като различните допълнения са наименовани : Plan A,B,C,D,E,F,G,H,I,J.Месечните вноски се увеличават с увеличаване на възрастта на даден човек,не драстично,но все пак има увеличение.По принцип тези планове са стандартизирани и трябва да бъдат одобрени от Националната Застрахователна Асоциация.Като реални цени мога да ви посоча в границите от 42.00 до 202.00 долара на месец,което сравнително не е евтино,но на фона на огромните медицински разходи на тези възрасти,си заслужава човек да я има.Различните планове са измислени за различни ситуации и различни здравословни състояния,защото не всички остаряват с едно и също здравословно състояние.Новото
при тези застраховки е,че някои от по-добрите компании предлагат покритие по целият свят,т.е. можев да си я ползуваме и в България,след пенсионирането си.Да напомня,че не можем да си я купим сега,трябва първо да сме пенсионери и след това.
Какво става,когато пътуваме зад граница и недай си боже нещо се случи;нещастие,болест,зъбобол.Ами нищо,плащаме си от джоба,ако разбира се нямаме да я наречем условно международна здравна застраховка,важаща в цял свят.Основните застрахователи в Америка не я предлагат,или ако я предлагат,то те са просто посредници на други специализирани в този бизнес компании,защото рискът е по-голям и загубите за компаниите са по-големи.Най-общо различните застрахователни планове са разделени на две категории:за американски граждани и останалият свят.Има индивидуални и групови застраховки. За българската общност са валидни и двата вида,защото,ако вече сме американски граждани,ще си купим застраховката като такива и тя ще важи в останалият свят,част от който е и България.Ако още не сме станали американски граждани,но постоянно пребиваваме в САЩ,то пак се ползуваме от облагите,защото ще я ползуваме в България,не в САЩ.От друга гледна точка,когато каним на гости близките си,за кратко или за 6 месеца,или за година,ние от тук можем да им закупим тази застраховка като на Български граждани,временно пребиваващи в САЩ.Максималното,което тези полици покриват е сумата,която сме закупили,да кажем 5,000,000 и важат за различни срокове,постоянно пътуващи или инцидентни кратсрочни пътувания,пътувания до една година и др.услугите,които са покрити от тези застраховки са същите,като при нормалните застраховки в Америка,а именно:посещение при доктор,престой в болница,спешно отделение,превоз с линейка,лабораторни тестове и др.Но те предлагат и някои екстри,свързани със специфичността на това,за което са предназначени,а именно за тези,които пътуват.В тях се включва и зъболекар,разходи по евакуиране от дадена страна,връщане на останките на починал близък,връщане на малолетни деца.Покриват също така и разходи по транспорта на близки,които отиват да бъдат близо да нйкой заболял в чужбина,но този заболял,трябва да е тръгнал от собствената си страна и нещо да му се случило в чужбина.Не можем да имаме някой близък болен в България,който не е постоянно пребиваващ в САЩ и да си кажем”Хайде да си купя тази застраховка,пък те ще ми платят пребиваването.”Няма да стане.Покриват също изгубен багаж,терористични атаки,кражба на самоличността и други подобни.Бързам да уточня,че и при тях има Preexisting conditions – т.е. нямя да покрият заболяване,което е тежко и вече регистрирано.Покриват например трансплантация на орган,но за да стане това,то трябва да е инцидентно,т.е. не може някой да е чакал на опашка за присаждане на орган,отива в Мексико,присаждат му и застраховката плаща.Ето и някои реални цени на такива застраховки.Преди това да уточня,че ако и двамата родители са застраховани първите две деца на възраст от 14 дни до 9 години,автоматично се включват без допълнително заплащане,те са покрити от застраховката на родителите си.Мъж на възраст мужду 35 и 39 години при 250 дол. дедактибъл –905 дол на година,при 500 дол дедактибъл – 733 дол на година,при 1000 дол дедактибъл – 568 дол. на година.Жена на възраст 40-44 год,при 250 дол дедактибъл – 1,103 дол на година,при 500 дол дедактибъл – 895,при 1,000 дол дедактибъл – 594 дол на година.SSL Certs