Thursday,June 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki7

ЗАСТРАХОВКИТЕ
Видове полици

Нека да продължим с бизнес застраховките.Според причините породили загуба на имущество,има и четири форми на бизнес застраховки. А те са Основна,Разширена,Специална и Форма Земетресение.Всяка една от тях включва в себе си различни рискове ,срещу които сме застраховани,като бързам да уточня,че Застраховка Земетресение е специална,не се включва в другите и трябва да отговаряме на определени условия,за да я закупим.Няма да изреждам подробно какво включват в себе си всяка една от тях,защото разбираемо, като се преминава от една форма към друга,рисковете срещу които сме застраховани се увеличават,но ще изброя някои от изключенията,за които не можем да бъдем застраховани:лошо планиране,дизайн или лоша работа по строителство по вина на застрахованият;лоши управленски решения;нечестни или криминални действия на застрахованият;нормално износване на имущество с течение на годините и др.
Ще се спра по-подробно на други две форми,които в повечето случаи се забравят да бъдат включени,а те са по важни от самата застраховка на имуществото.Става въпрос за Загуба на доходи в следствие на пожар да кажем. Да си представим,че имаме заведение,бар.В един хубав ден някой по небрежност причинява пожар и заведението ни изгаря.Купили сме си застраховка,покрили сме сградата и чакаме застрахователната компания да ни изплати щетите.Дотук добре,но това е дълъг процес, понякога отнемащ месеци наред необходими за разследване на причините,изчислявяне на зажгубите и оформяне на документалната част.Какво става с нашият бизнес и доходи? Нищо.Нямяме заведение,нямяме приходи,губим.
Ето тук на помощ идват застрахователните форми познати като Загуба на доходи.
На базата на данъчните декларации,които сме подавали,застрахователната компания започва да ни изплаща месечните доходи,които бихме имали,ако не ни беше сполетяло нещастието,т.е. това,което сме декларирали като доходи по месеци или годишно,като този период по заплащане започва от деня на пожара да кажем и продължава до деня,в който собственоста е напълно възстановена,с разумна скорост на възстановяване и подобно качество,т.е. възстановяваме сградата,такава,каквато е била.
Има две форми:С допълнителни разходи и Без допълнителни разходи.Първата форма включва и допълнителните разходи,които ще направим в следствие на нещастието,т.е. те не са присъщи разходи,ако бизнесът ни функционираше нормално.Например заплащането на наем на складови помещения,където временно сме складиларили оцеляло имущество,докато сградата бъде възстановена.
Специално за дребният бизнес е разработена и специална полица:BOP – Business Owners Policy.За да я закупим трябва да попадаме стриктно в една от следните бизнес категории:  Търговци на бяла техника;жилищни сгради и офис сгради;търговци на авто части;пекарни;бръснарници;някои завединия за бързо хранене;търговци на дрехи;аптеки;погребални бюра;търговци на хранителни стоки;магазини за инструменти;търговци на отоплителна и охладителна техника;магазини за оптически прибори;магазини за хартиени стоки;печатници;фотографи;магазини за тютюневи изделия;магазини за играчки.

Тази полица е комплексна,като включва в себе си както имуществена застраховка,така и гражданска отговорност на доста ниска цена.Има две форми: стандартна и специална.Стандартната включва в себе си защита срущу пожар,светкавици,експлозии,буря и градушка,пушек,поражения от автомобили-пиян шофьор се забива във витрината ни,бунтове или граждански размирици,потъване на сградата,различни наводнения,вулканично изригване,загуба на имущество по време на транспортиране.Специалната форма ни застрахова сррещу всичко,което не е упоменато като изключение в полицата,т.е. щом някакво бедствие не е упоменато в изключенията,и ако то ни се случи,то ние сме застраховани.И за двете форми,както вече знаете срущу допълнително заплащане,можем да добавим и допълнителни покрития.Като например загуби по разчистване на пораженията;запазване и консервиране на имущество;загуба на доходи;замърсяване на околната среда;извънредни разходи и др.-

 SSL Certs