Thursday,June 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki6

ЗАСТРАХОВКИТЕ

Видове полици

 

Друг голям раздел полици са бизнес застраховките или така наречените commercial lines.Предварително искам да уточня,че в тази статия ще се засегнат само имуществените такива. По – нататък ще се спрем  и на general business liability,което е пък гражданска отговорност към трети лица. Например,ако притежаваме заведение и някой си счупи крака в него,то тогава гражданската отговорност ще покрие щетите.

Имуществените бизнес застраховки покриват недвижими имоти като сгради, фабрики,складове и други.Те също покриват загуби на лично имущество,което се намира на територията на тези сгради,като мебели,машини,инвентар,офис оборудване и др.Имотите,които се застраховат от тези полици са всички сгради;сгради,които в момента се строят;допълнения към сградите;машини и оборудване;лично имущество,което служи тези сгради да се поддържат в добро състояние,като пожарогасители даже;външни мебели и подови покрития;ако се извършва някакъв ремонт се включват и всички материали и оборудване,които са складирани на разстояние 100 фута от основната сграда.

Личното имущество на фирмата е застраховано,когато се намира в сградата,когато е на прилежащият двор или паркинг,или когато е в моторно превозно средство на не по-голямо разстояние 100 фута от сградата.Тази защита включва в себе си мебели,машини,оборудване,инвентар,всичката собственост,която служи за обслужване на даден бизнес,цената на труда,материали и услуги на трети лица,или имущество на други,което е на отговорно пазене в сградата,имущество,което сме го взели под наем,като принтер например.

Това,което тези застраховки не покриват е:пари и ценни книжа;животни,ако бизнесът не е свързан с търговия на такива;автомобили за продажба,мостове и пътища,контрабанда,която се транспортира нелегално;цената на изкопни работи;земя,селскостопански култури и ливади;докове;имущество покрито от друг вид застраховки;подземни тръби и дренажи;моторни превозни средства и въздухоплавателни устройства,които са взети на лизинг и се използуват по обществени пътища.

Както вече сте запознати всяка застраховка си има и своите допълнения,съответно срещу допълнително заплащане.Това са премахване и изчистване на боклуци и отпадаци да кажем след пожар,застрахователите ще ни платят сградата,но ако искаме да се изчистят и останките от нея,ни трябва добавка към застраховката или изчистването им си е за наша сметка,което не е никак евтино.Друго допълнение е да се покрият разходите по запазване на сградата в следствие на нещастие,като например,ако е изгорял само покрива и преди да бъде възстановен трябва да вземем мерки по защита на сградата срещу допълнително разрушаване.До 1,000 долара е максимумът,ако искаме да включим в полицата и заплащането на услугите на пожарната команда.Ако вследствие на нещастието сме замърсили околната среда,до 10,000 долара е максимумът по почистването.

Може би досега в предишните статии не съм споменавал,но и при имуществените застраховки,както и при здравните има правило 80/20 %,което и доста застрахователни агенти не го знаят,но ете и един безплатен съвет.Застрахованият се съгласява на 80% покритие,което означава,че застрахователят плаща 80% от щетите,а застрахованият 20%,което пък от своя страна намалява месечната премия,която дължим.И при презумция,че господ ни пази,плащаме по-малко,а пък си имаме застраховка в същото време.Е ,комисионната на застрахователният агент е по-малка,но нали според принципа на застраховането ние работим,както за застрахователната компания,така и за човека,който застраховаме.Поне аз се придържам към този закон,а ако не го знаехте това е законът.В тази връзка е задължително да имаме 80/20% застраховка,ако в момента строим нова сграда по разширяването на бизнеса или сме купили нова такава.Това важи в случаите,че имаме вече установен бизнес и някакви застраховани сгради.Това условие може да бъде избягнато,ако се съгласим на предварително договорена сума,която ще ни бъде изплатена в случай на нещастие.Друго важно нещо е предпазване от инфлация и увеличаване стойността на недвижимото имущество с течение на годините,което също може да залегне в условията на застрахователният договор.Т.е. предвиждаме 7% инфлация всяка година и увеличение на стойността на имота с 10% годишно,при което не е необходимо всяка година да подписваме нова полица с нови условия,а просто автоматично я подновяваме.SSL Certs