Saturday,July 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki5


ЗАСТРАХОВКИТЕ
Видове полици

Разнообразието от полици е толкова голямо,че едва ли ще успеем да обхванем всички,но ще се опитаме да опишем по-важните и по- общи такива.Полиците се разделят на  два големи раздела – Индивидуални и Фирмени/свързани с някакъв бизнес/.Индивидуалните се отнасят за частни лица,частна собственост и лична такава.Индивидуална полица е Dwelling and Contents – Застрахова личното имущество и цялото съдържание в дома,в който живеем.Използува се главно,когато купуваме апартамент,а не еднофамилно жилище,защото сградата,като цяло е застрохована от асоциацията,на която плащаме асесмънт,и в този асесмънт е включена и тази застраховка.Т.е. всички сгради и апартаменти в един комплекс са под една и съща групова застраховка.Този вид полица застрахова само имущество,като не включва в себе си застраховка отговорност.В нея се включва застрахованият и съпругата,ако тя живее в дома, а така също принадлежащите прикрепени пострйки,самият дом,материалите,които се използуват за ремонт на дома.Застрахова също личното имущество на собствениците,а така също и имуществото на техните гости или обслужващ персонал.В нея не се включват – пари,ценни монети и ценни книжа,а така също и документи,софтуеър,кредитни карти,домашни животни,въздухоплавателни устройства,моторни превозни средства.Тази полица се използува също и когато отдаваме под наем притежаваният от нас апартамент,като в нея може да се включи и клауза”загуба на доход от наем”.Т.е. застрахователната компания ни плаща наема,който би трябвало да получаваме,ако жилището беше обитаемо.Тази основна форма на Dwelling and Contents автоматично включва в себе си покритие срещу пожар светкавица и вътрешна експлозия,гръмва ни печката например.Срещу допълнителна премия на месец към нея можем да прибавим и защита срещу буря,граждански размирици,дим,градушка,паднал самолет,автомобил забил се в апартамента ни,външни експлозии,граждански бунт.Как загубите ще бъдат платени?Има два начина.
      Възстановяване на загубите – застрахованата собственост се оценява на реалната и стойност и се плаща в брой,но не надвишава сумата необходима да се замести загубата.
Our option – това е право на застрахователната компания,след като получи размера на загубите,да възстанови повреденото имущество с равностойно в рамките на 30 дни.
      Какво става,когато тези условия и покрития не ни удоволетворяват и искаме защита срещу допълнителни нещастия.Тогава влизат в сила,така наречените разширени форми на тази полица.Срещу допълнителни пари на месец естествено,можем да включим и допълнителни защити,като застраховка срущу обир,лед и сняг,замръзнали тръби,счупени стъкла,спукани тръби,падащи предмети,електрически повреди,срутване.
В най разширеният си вид тази полица включва в себе си и така наречените допълнителни клаузи,които пък я доближават до друг вид полица – притежатели на къщи.Тези допълнителни клаузи могат да бъдат: кражба на имущество,дори когато то не се намира вътре в дома,защита на жилището,когато е под ремонт.Може да се включи и гражданска  и медицинска отговорност.Homeowners policies – тези полици позволяват на притежателите на недвижимо имущество да изберат тази полица,която най-добре отразява тяхната ситуация.Има пет вида такива полици,които съдържат в себе си отделни характеристики,но всички те имат  в основата си едно общо нещо – всяка една от тях се отнася едновременно както за имущество,така и за гражданска отговорност.Съвременните полици имат две секции: Секция 1 – имуществена и Секция 2 –гражданска отговорност.Петте вида полици се обозначават със следните абревиатури: НО-2,НО-3,НО-4,НО-6,НО-8.Различните полици предлагат различна степен на защита и застраховка от гледна точка на секция 1 – имущество,докато секция 2 е една и съща за всички полици.НО-2 – разширена форма.Предлага застраховка срещу пожар,светкавици,вътрешна експлозия,вандализъм и предумишлено разрушаване на собственост.В нея допълнително могат да се включат и застраховка срущу обир,лед и сняг,счупени стъкла,падащи предмети,замръзнали тръби и др.НО-3 – специална форма.Покрива всички рискове заплашващи дома,включва в себе си предишната форма по отношение на личната собственост и кражба. НО-4 – наематели,т.е. тя е предвидена за тези,които живеят под наем и застрахова само личното имущество,но не и домът.НО-6 – тази полица пък обратно на предишната е за тези,които живеят в собствен апартамент.НО-8 – специално направена за стари жилища.

 SSL Certs