Saturday,July 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki46

ЗАСТРАХОВКИТЕ
Health Insurance


Високите цени на медицинските услуги е една от петте главни причини за банкрут и сериозни финансови проблеми.Другите четири са гражданска отговорност за причинени щети другиму, разрушавае на дома ви, дългосрочна нетрудоспособност и преждевременна смърт. За да ни е по-лесно нататък с терминологията, ще ви дам определенията на по-важните термини използувани в здравните полици.
Co-payment – или това е вашата част от парите,които дължите за съответните медицински услуги. Например 20 дол. за визита при лекар,останалото се поема от компанията.10 дол за лекарства,останалото е задължение на компанията,и ако сте на 20/80 % план – вие плащате 20% от сметката,80% се поемат от застрахователната компания.
Deductible – като при застраховките за коли.Това е частта,която вие дължите първоначално,преди застраховката да започне да плаща.
Out of pocket maximum – Това е важен елемент от полицата,защото определя максимума кеш пари,които може да извадите от джоба си за една година.Веднъж покривайки този лимит,нататък компанията поема разходите 100%.Така,че не е все едно дали ще е 1,000 или 5,000 дол.
Major medical -  сериозни или направо катастрофални медицински проблеми.
Managed Care – това са планове,които не са за препоръчванне,защото застрахователят определя и одобрява как ще ви лекуват,какви лекарства ще ви изпишат,колко време можете да стоите в болница и други такива.
HMO – Health maintenance organization. Това са по-лошите планове,които съществуват в сравнение със следващите,които ще опиша.Това са оргнизации,които наблягат на превантивните мерки,а не толкова на последващо лечение.Докторите и медицинският персонал са на подчинение на организацията.Те притежават и клиниката,където ходите на преглед.При тях не можете да ходите където си искате на преглед и в която си пожелаете болница.Трябва ви направление,каквото е положението в България сега,наричат ги GP – general practioner.Можете да ходите на преглед само при личният си доктор и ако той прецени може да ви изпрати във външна болница при специалист,за да продължите лечението си.Но докторът е на заплата към организацията,так че е малко вероятно да се лиши от нея и да ви изпрати при друг.
PPO – Preferred provider organizations. Това са големи групи от доктори и болници,които са обединени, и са съгласували цените,които ще налагат.При тях няма ограничения и можете да ходите на прегледи където си поискате и когато си поискате.Докторите не са на заплата на организацията и тя не притежава клиники.
Така,че от здравна застраховка до здравна застраховка има огромна разлика,и когато ни се налага да я ползуваме,твърде често се оказва,че само сме я плащали,а тя не покрива очакванията ни.Или няма достатъчен лимит,за да изплати космическите цени,или не можем да отидем при докторът,който ни е необходим,или има толкова празноти в нея,че през повечето време си плащаме от джоба,което може да доведе до сериозни финансови затреднения.Една отлична здравна застраховка,би трябвало да съдържа в себе си пет основни момента,за да може да спим спокойно.Първият е висок лимит на покритие-5,000,000 е нормалното при добрите застраховки.На второ място е нисък лимит на парите,които ще извадите кеш през годината – 1,000 дол е за добра полица.Т.е. след като ударите тавана,компанията плаща от там нататък.Трето – да няма ограничения във разходите,които ще направите.Например да не се ограничават дневните разходи за болнично легло.Например някои полици поставят таван от 400 дол на ден и останалото ще трябва да си плащате от себе си.Четвърто е свободата да ходите при който си пожелаете специалист,без да чакате за направление.И на пето място,да сте покрити навсякъде,където пътувате.Тук става въпрос за САЩ.За чужбина има други застраховки.SSL Certs