Saturday,July 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki43

ЗАСТРАХОВКИТЕ
LIFE INSURANCE


Да продължим по темата със застраховките живот. Term Life Insurance – или застраховките издавани за определен период от време,т.е. това бяха застраховките,които се купуват за определен период от време,да защитят определен заем или момент от живота на човек.Те се различават по продължителността на периода,за който се издават,по това дали могат да бъдат подновявани,продължителността на гарантираната цена и дали могат да се трансформират в постоянни полици.
Първият вид са ежегодно подновявани полици или Annual Renewable Term. При тях вие си купувате полица само за една година без да има договор за  по-продължителен период и така всяка година може да си я подновявате,дотогава докато ви е нужна.Т.е. 2,3,7 години и т.н.При този вариант обаче всяка година цената на премията скача с определен процент,защото сте с една година по-стар,не много,но скача.По принцип тези полици са гарантирани да се подновяват всяка година до навършването на 70 годишна възраст,а някои компании вече гарантират и до 100 годишна възраст.Някои полици също така гарантират и определен таван, до който цената на полицата може да отиде.Тези полици най-лесно по всяко време може да бъдат трансформирани в постоянни полици.Да кажем,ако здравето ви се влоши,е добре да закупите постоянна полица,защото при трансформирането няма да ви задават медицински въпроси и няма да ходите на медицински преглед.
Fixed Rate Level Term – или това са полици с предварително гарантирана годишна премия ,но вече за определен период от време – 5,10,15,20 и 30 години.Т.е. при тях заключвате една цена през първата година, и продалжавате да плащате тази цена и през останалите години,независимо,че остарявате,цената не се променя.И този вид полици по всяко време може да ги трансформирате към постоянни такива,без допълнителен медицински преглед.По принцип,когато се купува временна полица,задължително трябва да бъдат спазени две условия:Да бъде гарантирано подновяването и, след изтичане на първоначалният период;По всяко време да имате правото да я трансформирате в постоянна.Ако дори само едно от тези условия не е спазено,не ви съветвам да си хвърляте парите на вятъра.Защото,колкото и да се чувствувате здрави и млади,човек никога не знае,какви са изненадите на живота.Традиционните временни полици/Traditionally renewable level term/  се подновяват автоматично след изтичане на срока,ако вие желаете това, разбира се ,но вече на цена за следващите 10 години да кажем вече при новата навършена възраст. До тук добре,но внимавайте с един друг вид подобни полици,които за неспециалиста звучат по същият начин или Reentry renewable level term. Това са най-евтините възможни полици,които можете да закупите,но след изтичане на определеният период,следва изненада,евтиното излиза скъпо.Да кажем вече сте с 10 години по-стари и с 10 години вероятността да ви се случи нещо се е увеличила,защото колкото по-остаряваме,толкова вероятността от болести се увеличава.
Решавате да подновите полицата и тук вече ви чака изненадата,можете да я подновите,но най-високите възможни цени.Оглеждате се на пазара и виждате,че има много други на по-ниски цени.Да,но ако ги бяхте закупили тях на времето на малко по-високи цени от тази,която вече сте купили на най-ниската цена.
Decreasing term – или това са временни полици,при които намалява сумата,за която сте застраховани с течение на времето.Ако първата година сте застраховани за 100,000 дол и полицата е за 25 години,то всяка година тези 100,000 дол. ще намаляват с 4% или с 4,000 долара на година и на втората година,ако нещо се случи с вас ще изплатят 96,000,а не 100,000.Годишната премия при тях остава постоянна или това е level decreasing term coverage. Други такива са Mortgage decresing term coverage. Те работят на същият принцип,но са обвързани с мортгиджа,който ви е останал да изплащате.Т.е. покритието намалява с мортгиджа,който имате да изплащате и изчезва с изплащането на целият мортгидж.Не звучи добре и не ви ги препоръчвам.Не купувайте мортгидж застраховка от мортгидж компаниите.Първо те са много по-скъпи от,ако купите същата застраховка на свободният пазар, и второ;ако продадете имота,застраховката приключва с неговата продажба,докато другата застраховка ще продължи да съществува и покрива следващият имот,който решите да купите.При мортгидж застраховката наследника е самата мортгидж компания,не вашето семейство.SSL Certs