Saturday,July 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki42

ЗАСТРАХОВКИТЕ
LIFE INSURANCE

Да продължим по темата и разгледаме по-подробно различните видове застраховки живот.Постоянните застраховки живот се делят на три основни вида:Whole life, Universal Life, Variable Life. Всяка животозастрахователна компания предлага и различни хибриди от тези три основни вида,за да откликне на постоянно променящата се действителност и нарасналата конкуренция,като се стреми да ги направи по-евтини и привлекателни за клиентите си.Постоянните застраховки съдаржат в себе си три главни компонента: цена на средната смъртност сред населението;разходи по издаването и;кешова стойност.В дадено общество цена на средната смъртност на населението се определя от вероятността определен брой хора да умрат на определена възраст и колкото по-голям е този брой,толкова застраховките са по-скъпи.Т.е. по-голяма е вероятността компаниите да плащат за настъпила смърт.
Whole Life- Това е вид застраховка за хора, които искат полица до края на живота си с риск равен на нула.Месечната цена е гарантирана до живот и нищо не може да я промени,дори ако в следствие на епидемия,смъртността се увеличи катастрофално,то месечната премия си остава постоянна.В сила е и обратният вариант.Ако смъртността намалее значително вследствие на подобрен живот,то премията остава същата,т.е. не намалява.Същото е и с разходите по издаването на полицата.Ако разходите като цяло се увеличават,то вашите плащания си остават постоянни и печелите вие.Ако разходите намаляват-обратното,печели компанията,защото те не ви намаляват плащанията.И третият показател,кешовата стойност,при този вид полици е гарантирана,но изключително минимална.Накратко при този вид полици целият риск е за компанията,но при добри години за икономиката,печалбите са им огромни.
Някои компании предлагат и изплащане на дивиденти по някои полици.Какво означава това?Продават ви полицата на по-висока цена и след това,ако годината е добра за компанията,ви връщат част от тези пари под формата на дивиденти,ако годината е лоша,не ви плащат нищо.Ако изберете постоянна полица,която плаща дивиденти,имате четири възможности как да се разпоредите с тези пари.Постъпленията от дивиденти от застраховка не се облагат с данъци,защото всъщност това е връщане на част от премията,която пък от своя страна вие сте заплатили с пари,на които вече сте платили данъците.Най-напред можете да ги сложите на депозит и да ви носят лихва,да ги получите в брой,да си намалите месечната премия или на последно и четвърто място да ги добавите към основната сума на полицата и вашите наследници да получат малко повече пари.
Universal Life – или този вид полица е обратна на предишната.Тук целият риск е прехвърлен на застрахованият и нищо не е гарантирано, или гарантираното е в много ниски стойности.Или накратко при намаляване на разходите и увеличаване на лихвените проценти печели застрахованият,но при обратният вариан губи.Т.е. това си е нещо като залагане на борсата,само че при смърт полицата пак плаща,вие не можете да загубите,но може да не спечелите.Този вид полици са добри и от гледна точка на това,че имат задължителен долен минимум,обикновено 4%, под който вие не може да паднете и пак трупате печалби.При тях също,по всяко време можете да променяте размера на полицата,без да е необходимо да купувате допълнителна полица,за да увеличите размера на сумата,която ще се изплати,в случай на евентуална смърт.Също така можете да увеличавате и намалявате месечната премия,без това да доведе до загуба на полицата.
Variable Life – третият вид постоянни полици.От самото им име,вариращи,се подразбира,че те постоянно променят стойността си,защото при тях натрупаната кешова стойност се залага на истинският стоков пазар,т.е. купуват се и се продават истински акции,което както знаете е печелившо,но и опасно.Може да изгубите не само натрупаната стойност в брой,но и част от главницата,която след това ще трябва да извадите от джоба си,за да покриете загубите.Те са за хората,които обичат да залагат.SSL Certs