Thursday,June 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki41

ЗАСТРАХОВКИТЕ
LIFE INSURANCE

Да продължим по темата застраховки „Живот”. Колко струваме?За колко пари да закупим застраховка? Има едно правило,което гласи,че би трябвало да закупим застраховката на стойност 5 пъти нашият годишен доход,когато не включваме инфлацията и между 7 и 8 пъти годишният ни доход с включена инфлация.Така,че ако при годишен доход от 40,000 дол. и имаме деца,би трябвало да го умножим по 8 и получаваме застраховка за около 300,000 долара.Да видим на каква цена.Най-евтината и която ще ни върши работа е от порядъка на 35 долара на месец за човек на възраст 35 години.Колкото човек е по-млад,толкова застраховката е по-евтина и обратното.Цената зависи и от това,дали индивидът пуши или не.Но по принцип тези застраховки са евтини и са по джоба на всеки един от нас.
Ето сега и някои по-общи термини използувани при застраховките живот.
Beneficiary – наследник. Това може да са роднини по пряка линия или организация,която да получи постъпленията от застраховката.Обикновено това са благотворителни организации с идеална цел.Наследниците се делят на преки и условни,т.е. primary beneficiary and contingent beneficiary. Това е в случай,че ако прекият наследник също не е жив,то средствата получава грубо казано следващият в списъка и така докато се намери жив наследник,който да получи парите.Друг термин е face amount or death benefit или това е сумата,която се получава в случай на смърт. Owner – собственик на полицата,като не е задължително застрахованият да е и собственик.Това може да е някой друг,който плаща за полицата,определя кой ще получи постъпленията.Ето и един пример,когато застрахованият не е собственик на полицата.Корпорация застрахова ключовите си работници,за да може вследствие на смърт да покрие разходите по наемането на други работници и тяхното обучение,което си е доста скъпо.
По принцип,ако не са включени определени добавки към полицата,през първите две години тя не плаща за настъпила смърт.Също така не плаща,ако настъпи самоубийство през първите две години,след това няма проблеми,може да се самоубивате колкото си искате.
Да видим сега какви видове застраховки живот съществуват.В действителност има два вида застраховки,които пък от своя страна идват в различни варианти.Първият вид са постоянните застраховки живот – покриват целият ви живот,смъртта ви е неизбежна и плащат сумата,за която сте застраховани.Вторият вид са временните,т.е. те съществуват за определен период от време и покриват определена част от живота ви.Плащат само,ако нещо се случи с вас през този период от вашият живот.Като свърши периодът,свършва и покритието.
Постоянните застраховки са предвидени за постоянни нужди – да осигурят постъпления за надживялата ви половинка,плащане на данъци,разходи за погребение и други такива.Временните застраховки са предвидени за покриване на временни нужди – неизплатен мортгидж,плащания за колеж.Цената на дадена застраховка се определя от два главни показателя.По –скъпият показател е вероятността да умрете в даден момент,което пък се определя от възрастта и този показател расте с възрастта,а от тук и цената на застраховката.Другият показател,който остава сравнително постоянен и не толкова скъп са разходите необходими,за да се издаде полицата –административни,оброботка,комисионни.В някои постоянни застраховки премията остава постоянна през цялото време,т.е. не се увеличава с възрастта.Това е възможно,защото през началните години вие надплащате,а през последните години недоплащате.Сумата е разделена на вероятната продължителност на живота ви и е усреднена,така че винаги да плащате една и съща сума по месеци.При временните застраховки премията расте с възрастта.Ако сте купили полица за 10 години и след това искате да я продължите за още 10,то ще я закупите на по-висока цене съобразена с напредналата възраст.SSL Certs