Thursday,June 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki4

ЗАСТРАХОВКИТЕ
Някои основни понятия и термини/продължение/

Нека да довършим темата от миналият брой,и като предварителна уговорка,не е възможно да изчерпим напълно всички възможни определения,но ще се спрем на по-важните.Всяка една полица,имуществена или здравна, съдържа в себе си терминът deductible.Това е сумата,която застрахованият плаща,преди застрахователят да изплати разликата по определена щета.Това е направено с цел,застрахователните компании да не се занимават и да изплащат минимални щети от порядъка на 200 или 500 долара например,и да губят време,средства и пари,защото обработката на всеки иск за щета е една и съща и не си заслужава за такива дребни суми да се отделя време.Разбира се има  застраховки и с нулев дедактибл,но те задължително са много по-скъпи.Понякога,за да си намалим месечните плащания,се съгласяваме на по-висок дедактибл,да кажем 1000 дол за лека кола.Това от своя страна ни излиза по-скъпо в случай на катастрофа.Ако сме претърпяли такава и щетата е 1200 дол,какво излиза?Плащаме си от джоба 1000,а компанията плаща 200.Разпределете ги сега тези 1000 дол по месеци върху 6 месечен период,167 дол на месец.Кое е по-евтино? Друг разпространен случай на така наречено спестяване на пари, е когато декларираме по-ниска стойност на закупеният от нас да кажем камион.Едно Волво ни струва 55000 долара,но ако го застраховеме за тази сума годишната застраховка ни струва 2400 дол.Е това са много пари за нас и решаваме да го застраховаме за 16000 дол.,като застраховката ни пада на 998 дол.Един хубав ден обаче,да не дава господ,камионът ни изгаря напълно.Застраховката ни изплаща 12000,защото през това време сме го карали,а пък за беля не сме го и изплатили, и ни остават да кажем 30000 дол да изплащаме на финансиращата институция,т.е. продължаваме да изплащаме нещо,което вече не притежаваме.
Indemnity – обещетение или компенсация.На този принцип са написани всички застрахователни имуществени договори, като целта е застрахованият да бъде обещетен напълно или му бъде изплатена определена сума.Обещетението е на база ACV-actual cash value – фактическа парична стойност.Пример: преди две години си купуваме кола за 15 000 дол.Сега, ако колата е напълно разрушена, ще ни бъдат изплатени само 7000 дол, защото останалата част е амортизирана/износена/ за тези две години.
Replacement cost (RC) -  или това е точната сума,която ще ни бъде изплатена,за да замести и възстанови дадена собственост,която е била повредена или напълно разрушена.Амортизацията тук не е фактор.Купуваме си застраховка за къща,като пак,за да ни е по-евтино си спестяваме тази точка в полицата.Сега се молим да не ни сполети най-лошото,защото няма кой да ни замести къщата със същата такава.
Limit of Liability – това е максимумът пари,които застрахователят ще изплати за дадена загуба.Например,ако сме си купили застраховка за кола 20/40/15 в хиляди долари.Това са границите на така наречената гражданска отговорност.Последната цифра е 15000 дол. и това е максимумът,който компанията ще изплати за имуществени вреди.В случай,че нанесем щети на друго превозно средство,то компанията ще изплати щети до 15000 дол,но ако сме ударили скъпа коле и да предположим,че щетите са 20000 дол,то разликата от 5000 дол. си я вадим от джоба,за да доплатим за щетите по наша вина.
Cancellation – предварително прекратяване на застрахователна полица.И застрахователят и застрахованият могат да прекратят дадена полица.Всяка полица включва в себе си причините, поради, които застрахователят може да прекрати дадена полица,като тези причини са в пълно съответсвие със законите във всеки щат.При това застрахователят е длъжен да даде писмено предупреждение в определен срок на застрахованият за причините за прекратяване.Обратно,застрахованият може да поиска незабавно прекратяване без никакво пердупреждение.Когато застрахователната компания прекратява договора,то тогава остатъкът от премията се връща в пълен размер.Но когато застрахованият прекратява договора,то тогава компанията си удържа определени пари за административни услуги и разходи по прекратяването на договора.
Non renewal – това е съобщение от страна на застрахователната компания,че полицата няма да бъде подновена след изтичане на определеният срок.Причината да кажем може да е прекалено големи загуби за компанията и застрахованият става много голям риск.Все пак има някои ограничения,при които кмпанията не може да не поднови полицата.
Abandonment – изоставяне на застрахована собственост.Застрахованият не може да изостави за дълъг период да кажем застрахована къща,т.е. да я запусне, и след това в случай на загуби да иска да му бъдат възстановени пълните загуби.Компанията винаги включва тази клауза в договора,защото запуснат имот е много по-голям риск – всеки може да влезе,да я обере,запали или разруши.

 SSL Certs