Saturday,July 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki39

ЗАСТРАХОВКИТЕ
Independent Contractors


Когато работим като независими контрактори и сабконтрактваме част от работата на други,то тогава ние сме отговорни за техните грешки,независимо дали това ни харесва или не,и попадаме под ударите на закона,за които грешки може да ни съдят.Така,че ако имаме този случай,трябва да включим този риск в застраховката.Пример.Ако аз препоръчам някой контрактор да ви оправи покрива,но вие си плащате директно на контрактора,аз не нося никаква отговорност,ако покрива ви протече.Просто вие повече няма да ми се обадите.Но,ако вие платите на мене и аз задържа част от парите,то тогава попадам под отговорност,защото изпълнявам ролята на контрактор и плащам за грешките на другите.
Какви са рисковете,ако имаме работници, и ако ги третираме като независими контрактори.Най-напред доста малки бизнеси не могат да си позволят да плащат уъркъс компенсейшън,както да отчисляват всички данъци,ако плащат на W-2 форма.
Това са между 20 и 50 % допълнителни разходи,ако трябваше да плащаме данъците,такси за безработните,социални осигуровки и други такива.За това се минава на вариант – тритират се като независими контрактори и се плаща на 1099 форма.Дотук добре,но ако нещо се случи и работата опре до съд,в процеса на делото ще се докаже,че контрактора всъщност е бил работник,защото през повечето от времето е работил за нас и по смисъла на определението за работник,ще трябва да платим всички застраховки със задна дата,а така също данъчните ще ни осъдят да платим всички полагащи се отчисления също със задна дата,от момента в който сме назначили работникът.Едно отклонение – в Америка масова практика е да се плаща на форма 1099,което от своя страна води до големи загуби на държавната хазна,което за съжаление в близките години драстично ще се промени.Данъчните са предприели политика за прекратяване на тази практика и харесва ли ни или не,ако искаме в близко бъдеще да имаме работници,ще се наложи да им плащаме като такива.Уви неприятно,но тази държава знае как да си прибира парите.Ето,че стигнахме до задънена улица.За наш късмет има разрешение и на този проблем.Най-напред,за да излезем чисти от дадена ситуация,то от самото начало трябва да плащаме на фирма,а не на частно лице.Т.е.,ако бизнес взаимоотношенията са между две фирми,няма как отсрещната страна да се третира като работник.И един доста изряден договор,ще ни спести куп неприятнсти.Това ни освобождава от необходимостта да отчисляваме куп данъци,но не ни освобождава от задължението да изискваме отрещната страна да има своя собствена застраховка,да кажем гражданска отговорност.Това изискване задължително трябва да бъде включено в договора между двете страни.Т.е прехвърляме риска и отговорността на другата страна за щети причинени по нейна вина на трети лица или на самите тях.Веднъж сдобили се с писмена форма на този договор,то ние би трябвало да изискаме и копия от застраховките.Ако те нямат застраховка и са поели отговорността за такава и ние ги наемем,ще бъдем отговорни само за щети нанесени на трети лица,но не и за щети на самите контрактори,което пак е малко спорно,но все пак сме си вързали гащите по някакъв начин.Пример.Действуваме като генерален контрактор и наемаме сабконтрактори,да кажем за боядисването.Пропускаме да им изискваме тяхната застраховка.В последсвие е разсипана боя на току що поставеният нов мокет.Собственикът естествено ще поиска от нас да му възстановим щетата.Тогава тръгваме след истинските виновници,но се оказва,че те нямат застраховка.Нашата застраховка ще плати за щетата,откъдето ще се регистрират загуби и ще ни се качи годишната премия.Ако те имаха застраховка,нашата застрахователна компания щеше да си вземе парите от тяхната и ние щяхме да излезем чисти от ситуацията.И още нещо.Напишете или накарайте някой вместо вас да напише така наречените правила за безопасност.Презумцията е,че видиш ли на всеки  са раздадени тези правила и те в последствие не са ги спазили.Т.е. вие сте взели всички предохранителни мерки и поне няма да ви обвинят в небрежност.SSL Certs