Saturday,July 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki33

ЗАСТРАХОВКИТЕ
Още за автомобилните застраховки

За да разберем как застрахователните компании изчисляват цената на автомобилните застраховки,трябва да знаем,че застраховането не е нищо повече от един механизъм,позволяващ на хора поставени при еднакви условия да поделят своите загуби.Всяка година хората,които са претърпяли злополука,получават обезщетението си от тези,които са минали през годината без инциденти.Т.е. застрахователната компания е само кошчето,в което се събират тези пари и после се разпределят.Когато си купувате застраховка,вас ви групират с хора,които са около вашата възраст, живеят близо до вас,имат същият начин на използване на колата,да кажем за работа, и подобно шофьорско досие като вашето.Когато даден фактор от горепосочените се промени,съответно и вас ви местят във друга група,което пък ви променя и цената на застраховката.Да кажем,като навършите 25 години,застраховката ви пада с 30%,което не означава,че сте станали по-добър шофьор за един ден,а просто ви намалява,защото преминавате в друга възрастова група,където се счита,че вече имате достатъчно опит,като водач на МПС.
Подобни промени в цената на застраховката могат да настъпят,когато да кажем се преместите да живеете в друг град или когато получите глоби за нарушения.Тогава просто ви местят от една група в друга.от тук произтича и преценката,която трябва да направите,дали да докладвате малка щета или да си я платите вие самите,защото доста често ,ако вие си платите за поправката,ще ви излезе много по-евтино,в сравнение с увеличението на цената на застраховката през следващите няколко години.
Ако имате пълна застраховка и попаднете в пътно-транспортно призшествие,причинено от отсрещната страна,най.добре е да информирате вашата си компания,защото вие сте неин клиент и по-бързо ще ви заплатят за щетата,а пък те ще си търсят парите от застрахователната компания на виновната страна.Това правило се нарича Subrogation- transfer of rights. Или иначе казано вие прехвърляте правата си на обезщетение на застрахователната компания в замяна на което те ви обезвъзмездяват.Тук обаче се появява един проблем с вашият дидактибъл.Нищо,че не сте виновни,временно ще трябва да си го платите,за да ви платят и оправят колата.Когато вашата компания получи парите от другата компания,ще ви възстановят платеният дидактибъл или процент от него,в зависимост от процента получен от компанията на отсрещната страна.
Нека поговорим за едно друго правило,което за съжаление е възприето и от щата Илинойс.Става въпрос за comparative negligence. Какво означава това.Счита се,че в много случаи вината не е само на едната страна.Т.е. причината за катастрофата се разпределя процентно и на двете страни.Грубо казано,ако не беше излязъл с колата,нямаше да се случи.Застрахователните компании използуват този закон,за да си намалят плащанията,като прехвърлят част от вината на отсрещната страна.Например,ако ударите някой отзад,който е спрял на сфетофар,то вие сте 100% виновни.Но да кажем при много други ситуации вината се разпределя процентно.Ако да кажем карате успоредно в две ленти и се ударите странично,вината най-вероятно ще се разпредели по 50%.Затова в такива щати като Илинойс е най-добре да имате пълна застраховка,за да ви изплатят пълната загуба,пък после нека се оправят с процентите,но ако щетата е по-малка отколкото вашият дидактибъл,то по-добре е да си търсите парите от отсрещната страна директно,ако не сте виновни.
Какво става,когато ремонта на старата ви кола струва повече от цената на самата кола?Тогава застрахователната компания един вид ви изкупува колата на цена,на която вие бихте могли да си купите същата.Това се казва тотализиране на колата.Т.е. на компанията и е по-изгодно да ви плати кеш и да ви вземе колата,за които пари вие бихте си купили същата кола на моментните пазарни цени.Цената се определя като се съпоставят офертите на три произволни дилъра на стари коли и ви са изплаща средната сотйност.Пък вие,ако желаете ги дайте за даунпеймънт и си купете чисто нова кола.SSL Certs