Sunday,July 25, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki32

ЗАСТРАХОВКИТЕ
Катастрофи-обезвъзмездявания
Продължение


Нека да продължим по темата свързана с автомобилните катастрофи и как да действуваме в определени ситуации.Автомобилните искове за щети остават неплатени от застрахователните компании,главно по три причини:
1.Искът,който е предявен,не се покрива от конкретната полица,защото не е бил включен от самото начало,спестени са пари от застрахователната премия и не е купена по-всеобхватна полица.
2.Видът на иска не се покрива от никаква полица- много рядко явление.
3.Искът е обработен неправилно от застрахователната компания,поради получена неправилна информация – най-често срещаният случай.
Информацията се подава на застрахователната компания от така наречените оценители – хората,които правят оглед на щетите,изчисляват колко биха стрували ремонтите и подават тази информация на застрахователната компания,която пък базирайки се на тези данни определя сумата,която трябва да се изплати.Т.е. ролята на субективният фактор е огромна и комюникирането с тези хора е от огромно значение.Някои оценители въобще не обясняват на клиента,как са стигнали до тези оценки,как да действуват,ако щетите са недооценени или пък,ако някои щети са пропуснати да се отбележат при първоначалният оглед,така наречените скрити повреди.Други пък направо изпращат оценките и чек,като поставят клиента в положение да търси някой да извърши ремонта точно до размера на този чек,който в повечето случаи е недостатъчен.След първоначалният оглед,когато започне същинският ремонт и се появят скритите щети,тези оценители по никакъв начин не могат да бъдат намерени,защото винаги са някъде навън,а ние не сме взели пълната информация за тях,като телефони и други.Ето някои неща,които бихме могли да направим,за да си облекчим живота и сведем проблемите до минимум.На първо място трябва да си запишем номера на иска за щета,директният телефон на оценителя и на някой от неговите началници.Никога да не примаме плащане зе щети без предварително цената да е съгласувана с оценителя,вас самите и сервиза,който ще извърши ремонта,за да не се получават различия.Ако не можете да се свържете директно с оценителя,направете това с неговият супервайзор.Ако не сте доволни от оценката,изисквайте втори оценител,за да направите съпоставка.И не на последно място можете да се свържете със застрахователният агент и да помолите за помощ в по-заплетени ситуации.
Когато се правят изчисленията,то те обикновено се базират на употребявани части,не нови.Ако вие искате непременно нови,то тук се получава разликата и ще трябва да заплатите тази разлика.Защото се приема,че частите в използваната вече от вас кола,също са използвани и застрахователната компания е поела ангажимента да ви възстанови щетие такива,каквито са в момента на случката,не да ви купи нова кола,т.е. след начислената амортизация за времето през което сте притежавали и използували колата.Затова тези застраховки винаги се правят на база истинска пазарна кешова стойност в момента на катастрофата.Да кажем купувате си чисто нова кола на стойност 10,000 дол.Карате я три години и при определени обстоятелства тя е унищожена напълно.Не си мислете,че ще ви заплатят всичките 10,000 долара.Ще ви заплатят да кажем 6,000 долара по-малко,по 2,000 долара амортизация за три години,значи това,което ще получите е 4,000 долара.По същият начин се оценяват и частите,необходими за извършване на ремонта,т.е. застраховките ви правят цял отново,а не по-нов.
Ето още нещо важно: Кога да искаме да ни платят щетите и кога е по-добре ние самите да си ги оправим.Пимер.Давате на заден и блъскате ограда.Чия е вината?Ваша.Да предположим сега,че щетите са 850 дол.Обаждате се в компанията,правите иск за щета и тя ви изплаща само 350,защота така или иначе вече имате дидактибъл от 500 дол.,т.е. получавате само разликата от 350 дол.Ще кажете 350 дол. са си пари.Да,ама вече в досието ви влиза катастрофа по ваша вина и през следващите три години ви вдигат застраховката с по 300 долара на година.Значи цялото удоволствие ви излиза 900 + 500 дидактибъл = 1,400 долара.А можеше да си оправим колата за 850.Да не забравяме,че платените ни 350 не сме си ги прибрали,а са отишли в автосервиза за ремонта.SSL Certs