Thursday,June 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki30

ЗАСТРАХОВКИТЕ
Продължиние


Нека да продължим по темата за апартаментите и когато има наличието на асоциация.Много,много често, общата полица на асоциацията е недостатъчна,за да покрие всички щети или съдебни процеси.За да запазят асесмънта нисък,борда,които не са застрахователни специалисти,често орязват полицата от тук и там,като се надяват,че точно това няма да се случи.Тогава в случай на щети се оказва,че за да се покрият,само полицата не стига, и се налага допълнителен асесмънт на обитателите,за да се изплати щетата.От тук и терминът Loss Assessment. Т.е. нужните допълнителни пари се разпределят на броя на единиците в комплекса и се налага допълнителен асесмънт, който понякога може да достигне и 20/50000 дол на апартамент, зависи от щетите. По принцип вашата лична полица плаща до 1,000 дол. за такива загуби и ако допълнителният асесмънт е да кажем за 10,000 дол,то вие се оказвате с 9,000 дол. по-малко и ще трябва да си ги извадите от джоба.За съжаление този проблем не е във ваша пълна власт, а в ръцете на борда на директорите,които едва ле ще ви обърнат внимание,ако сте сам.Но ако болшинството от собствениците изискат промяна на застраховката,то тогава борда на директорите ще трябва да се подчини.Най-малкото,което можете да направите е да изискате застрахователната полица и да я представите на застрахователен специалист,за да се открият недостатъците,какво би трябвало да се промени и не на последно място,с колко ще се увеличи цената и,което пък ще увличи и месечният асесмънт плащан и от вас самите.Правейки предложение за промяна в полица,като изпратите поисмо до борда на директорите е добре,изрично да подчертаете,че в случай на не пормяна,то вие няма да носите отговорност за какъвто и да е допълнителен асесмънт,в случай на щети и загуби.Това не ви гарантира,че няма да го платите,но все пак е нещо и може би те ще променят полицата.Но най-добрата защита си остава купуването на допълнително покритие за вас самите,в случай,че се наложи допълнителен асесмънт,чиято цена няма да накърни личният ви бюджет – полицата ви ще поскъпне с 20-50 долара на година.
Един друг проблем ще се появи в случай на инцидент,пожар да кажем, и има налични щети,както на вашата собственост,така и на общите части.В случая ще трябва да се разправяме с две застрахователни компании,които пък от своя страна ще отстояват техните си интереси:Като коя точно част от собственоста е отговорност на всяка една от тях.Илишно губене на време и нерви от ваша страна.Затова,когато купувате застраховката за вашата си част на собственост,упълномощете компанията да ви представлява и включете асоциацията,като допълнително застрахована на вашата лична полица.Тогава няма да имате тези проблеми и вашата застрахователна компания ще поеме неприятностите по възстановяване на собствеността и взаимоотношенията с другата застрахователна компания.
Най-добрият начин да се защитите е да купите възможно най-добрата полица,защото   никой няма да ви плати загубата на нещо,което не е включено в застрахователният договор.SSL Certs