Saturday,July 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki27

ЗАСТРАХОВКИТЕ
Застраховка UMBRELLA

Самото наименование на тази застраховка,в превод Чадър,ни подсеща,че тя е нещо по-особено и различно от другите застраховки.По принцип работи като другите застраховки,но влиза в сила,когато сме изчерпали всички други възможности,т.е. изразходвали сме да кажем застраховката за кола,която не ни е стигнала,защото ни съдят за повече пари, отколкото тя покрива.Даже,ако автомобилната застраховка покрива щети от порядъка на 100000/300000 долара,при един по-сериозан инцидент, това даже се оказва нищожно,особено,когато се касае за човешки живот.Тогава на помощ идва така нареченото второ ниво на покритие,а именно застраховката Umbrella.Учудващо,но това не са скъпи застраховки,а напротив,едни от най-евтините в сравнение с размера на покритите щети от порядъка на 1000000 – 5000000 долара.За първият милион могат да се намерят на цени от порядъка на 300-400 долара на година и да кажем след това по 200 долара за всеки следващ милион.Купувайки тази застраховка ние спазваме два от основните принципи на застраховането:Да не рискувае повече отколкото можем да си позволим да изгубим и да не рискуваме много за малко.Можем даже да купим застраховката без да увеличаваме месечните си разходи,ако внимателно прегледаме плащанията по другите застраховки и се отървем от някои ненужно продадени ни покрития.Купувайки застраховката печелим не само по-голяма защита,но и покриване на огромните разходи по съдебните процедури и плащания на адвокати,които не са включени в другите застраховки притежавани от нас. Тази застраховка покрива дупките,които не са защитени от другите застраховки и разликата между добра и лоша Umbrella е в това как добре тя покрива тези дупки в застраховките.
Една от причините,че тези застраховки са толкова евтини е,че те имат определени изсквания към другите застраховки за първоначално минимално покритие.Например,ако застраховката ви за кола е за 20000/40000,никой няма да ви продаде umbrella,защото тя ще почне да действува при много ниски граници.Но, ако застраховката ви е за 100000/300000 тогава ако желаете можете да закупите тази застраховка,защото тя ще започне да действува след като се изчерпят първоначалните 300000 долара.Същото важи и за застраховката на къщата.Не само трябва да закупите  по-големите покрития,но трябва и да ги поддържате такива,защото,ако решите да хитрувате и увеличите покритията,закупите застраховката и след това намалите първоначалните покрития и нещо се случи,то ъмбрелата няма да действува,защото ще считат че сте измамили компанията и няма да ви покрият нищо.Или пък ще трябва да покриете разликата от джоба си.
Най – важният принцип е да имате основна застраховка с определени покрития,за да имате и застраховка ъмбрела.Друг важен момент,ако вече сте я закупили,е да следите кореспонденцията от застрахователната компания,защото техните изисквания от време на време се променят и вие трябва да се съобразявате с тях.Какво имам в предвид?Да кажем,когато сте купували застраховката,компанията е изисквала да имате минимум 100000 дол за автомобилната си застраховка.Но след време получавате писма от нея,че те са увеличили изискването на 300000 дол.Своевременно и вие трябва да увеличите покритието на 300000 долара,защото в противен случай при един сериозен съдебен процес,се получава дупка от 200000 долара.Т.е. застраховката на автомобила плаща първите 100000 долара,следващите 200000 си ги вадите от джоба и чак след това влиза в сила застраховката ъмбрела и покрива да кажем останалите 200000 долара от сумата на която са ви осъдили.За колко милиона трябва да купим тази застраховка, зависи от това, каква оценка ще направим на самите себе си и имуществото,което притежаваме.Правилото е,че ако решим че ни трябва 1 милион,то трябва да купим 2 милиона,защото по-добре е да сгрешим в оценката,когато се надценяваме.Никога един милион не е излишен като застраховка,защото ще ни струва 100 дол повече на година.Никой не е банкрутирал за 100 долара,но за 1 милион много,така че по-добре да сме презастраховани,отколкото недозастраховани.SSL Certs