Sunday,July 25, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki21

ЗАСТРАХОВКИТЕ
Workers’ Compensation
Продължение

Нека да продължим темата от миналият брой,като най-напред искам да подчертая,че ако имате случай на трудова злополука,най-добре е да потърсите помощта на адвокат специализиращ в тази област.Тези статии и изложеното тук имат само за цел да ви бъде предоставена най-обща информация.Всеки отделен случай е строго специфичен сам за себе си.
Всеки работник има право на помощ за временна нетрудоспособност,ако вследствие на злополука отсъствува от работа и получава медицинска помощ за да се възстанови.Както вече споменахме той има право на 2/3 от седмичното възнаграждение изчислено на база една година, предхождаща деня на злополуката,т.е. ако сте получавали 300 дол,то имате право на 2/3 х 300 = 200.дол на седмица.Тези 200 долара,като ги разделите на 7 дни се получава 28.57 дол на ден.Размерът на заплащането се подчинява на съотвенти минимуми и максимуми.Ако вследствие на злополука отсъствувате от работа за повече от 3 дни,на 4тият ден имате право на помощи.Ако отсъствувате за период повече от 14 дни,имате право на помощи от първият ден.И първият си чек би трябвало да получите на четиринадесетият ден,а ако не го получите,работата отива към търсене услугите на адвокат.Няма срок колко дълго ще получавате памощите,т.е. докато лекуващият лекар прецени,че е необходимо да се възстановите.Ако лекарят ви върне на работа на облекчен режим и работодателят не може да ви го осигури,то той е длъжен да продължи да заплаща временната нетрудоспособност.Тук вече обикновенно се появяват проблемите и застрахователната компания започва да търси вратички,за да спре плащанията и назначава повторни прегледи от независими лекари.
Ако имате повече от една работа,то за да се изчисли седмичното възнаграждение,се вземат в предвид всичките работи,но има едно условие,работодателят трябва предварително да е уведомен от вас,че имате повече от една работа.Максимума,който можете да получавате на седмица в момента е около 1090 долара,което е 2/3 от седмичното ви възнаграждение.Ако седмичното ви възнаграждение е много повече,то вие получавате само този максимум,т.е не може,ако получавате 5000 на седмице,да получавате помощи от порядъка на 3333 дол,което е две трети от заплатата ви.Така също минимума се определя от броя на членовете на семейството,като варира от 160 до около 200 дол на седмица.
Какъв е редът на стъпките,които трябва да следвате,ако претърпите трудова злополука.Най-напред законът ви осигурява 45 дни след злополуката,през който период трябва да уведомите работодателя,и колкото по-бързо направите това,толкова по-добре.Най-подходящо е да го уведомите в писман вид,като попълните рапорт за злополуката и запазите едно копие за себе си.Не подписвайте празна бланка.Не се хващайте на израза”Ти подпиши пък ние знаем как най-добре да се погрижим за теб”.Най-често хората се страхуват,да не си загубят работата и сътрудничат с работодателя в тяхна вреда и обикновено губят доста материални облаги,предоставени им от закона.След това имате 3 години на разположение да уведомите Илинойската индустриална комисия за инцидента или две години след спиране на плащанията за временна нетрудоспособност,за да не загубите правата си за обезщетение.Това уведомяване е напълно различно от уведомяването на работодателя и вие трябва да направите това.Не си мислете,че като сте уведомили работодателя сте си свършили работата.На трето място с вас ще влезе в контакт застрахователната компания на работодателя,която ще изисква от вас да подпишете изложение като как точно стана инцидента и да опишете подробностите.Законът ви дава право да не подписвате такова изложение,за да получите помощите.Даже е по-добре да не правите никакви изявления,защото все ще сбъркате някъде,а това с голяма готовност ще бъде използвано от застрахователната компания,за да ви орежат плащанията или въобще да не ги получите.Също така ще получите предложение за някаква сума еднократно и ако се съгласите,в бъдеще губите правото да ги съдите за нещо по-голямо.Не забравйте,че вие не съдите работодателя,а застрахователната компания,но пък от друга страна работодателят има изгода плащането да е в по-малък размер,което ням да увеличи значително премията,която той плаща на месец.SSL Certs