Sunday,July 25, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki20

ЗАСТРАХОВКИТЕ
Workers’ compensation

През 1911 година е въведен така нареченият Illinois Workers’ Compensation Act, който осигурява финансова защита,чрез плащане на определени парични помощи от фонд обществено осигуряване,на всеки работник,който е претърпял трудова злополука на работното място.Всеки работодател е длъжен и отговорен за предлагането на този вид застраховка на своите работници,което е безплатно за работниците.Работодателя плаща за застраховката,която между другото е задължителна,а от средата на миналото лято е вече и криминално престъпление.Преди се налагаха само глоби на работодател,който не е осигурил тази застраховка на работниците си,но вече наказанието за непредлагането и е затвор.Между другото тези застраховки не са никак евтини,напротив едни от най скъпите,защото са базирани на процент от трудовото възнаграждение.Затова парите,които се плащат за тях,предварително би трябвало да се включат в цената на продукта,който се произвежда или предлага,за да може работодателя да не фалира,ако е умен достатъчно да направи това.Всеки работник е защитен от този акт в Илинойс,а така също,ако е нает в Илинойс,работодателя му е в Илинойс,но е изпратен на работа в друг щат,където фактически е станала злополуката.Този вид застраховка защитава и най-вече работодателя,всъщност това е била и причината за появата и.В миналото е имало безброй съдебни процеси от страна на работници срещу работодатели и в много случаи работодателя обявява фалит,защото не може да изплати всички искове на работниците.А така спира да работи и икономиката.За това предлагайки тази застраховка на работниците си,работодателят е защитен от съдебни процеси за злополуки.Защото самата идея е,че приемайки тази застраховка,работникът се отказва  от правото да съди работодателя завинаги.Такъв е законът.Множеството съдебни процеси,които гледате по телевизията и реклами на адвокатски кантори,са именно срещу неизправни работодатели,което си е златна мина за адвокатите,лесно спечелени пари,защото законът предварително е обрекъл работодателя на загуба на делото,ако няма такава застраховка.
Ето и едни от най-важните ползи и помощи,които работникът получава от тази застраховка в случай на трудова злополука.
- 100% покриване на всички разумни и необходими медицински разходи,които включват първа помощ,приемане в спешно отделение,разходите по престоя в болница,докторските разходи и всички лекарства и медикаменти,и всички други съпътсващи медицински разходи.При тази застраховка няма дидактибъл и няма 80/20%,т.е. всичко е покрито на 100%.Така също няма и предварително определени суми за различните медицински процедури,плаща се толкова,колкото струва,независимо колко големи са сумите.
- Всеки претърпял злополука работник има право на преглед от двама доктори по негов избор,а така също и на всеки следващ доктор,към който е бил насочен от всеки от първите двама доктори.Това е така наречената “верига на препоръките”.
- Всеки работник има право на седмична заплата,за времето през което е отсъствувал от работа вследствие на злополука,но това трябва да е предписано от лекуващият лекар,отпуск по болест.Нарича се заплащане за временна нетрудоспособност.Седмичното заплащане се равнява на 2/3 от нормалната заплата,която е получавана преди злополуката,без да се зачита заплащането за извънреден труд или получени премии.Нещо повече,докато сте в отпуск по нетрудоспособност,заплащането,което получава,не се облага с данъци,т.е. това са чисти пари.
- Получаване на еднократно парично обезщетение.След приключване на всичко и когато се върнете на работа,застрахователната компания е длъжна да предложи еднократно парично обезщетение за страданията,които сте претърпяли.Тук обикновено са големите пари и адвокатските спорове,колко голямо трябва да е това обезщетение.
- Постоянна инвалидност.Когато вследствие на злополуката имате трайни увреждания и не можете повече да изпълнявате функциите,които нармално сте извършвали преди това,две трети от разликата във възнаграждението ви се изплаща докато се пенсионирате.
- Професионална преквалификация.Ако докторът прецени,че не можете вече да се върнете на предишната си работа,,в някои случаи работодатулят е длъжен да заплати обучението,необходимо ви,за да преминете на друга работа.SSL Certs