Thursday,June 24, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki17

ЗАСТРАХОВКИТЕ
Рискове при наемане на кола/RENT A CAR/

Замисляли ли сте се,какви са рисковете,когато вземаме кола под наем и какво става евентуално при една катастрофа.Вземането на кола под наем си има своите специфичности и проблеми.По принцип застраховката на личната ни кола важи и когато наемаме кола,но нека изредим най-напред рисковете и отговорностите,които поемаме,когато управляваме кола под наем.
Ние сме директно отговорни за всякакви щети,нанесени от нас,независимо на хора или имущество,когато попаднем в автомобилен инцидент и вината е наша,да кажем не спрем на стоп знак.Ние също така сме отговорни и за щетите по колата под наем. Но какво става,когато не сме виновни,т.е. попадаме в катастрофа по нечия чужда вина. Ами пак същото.Ние сме виновни за всички щети.Говорим за ситуация,когато караме кола под наем.Всеки един договор за наемане на кола под наем,съдържа в себе си клауза,която не подлежи на оспорване,че при всяка една ситуация,когато има щети ние носим отговорността за щетите,независимо от вината.И когато връщаме колата,каквито и щети да има по нея,ние дължим пари на компанията,като щетите може да са от одраскване от недобросъвестни минувачи,паднала градушка,кражба или каквото се се сетите.Нещо повече,не само ще заплатим щетите,но също така ще трябва да покрием загубите на компанията за дните,през които колата е била на ремонт и не е отдавана под наем.И всичко това предварително е записано в договора по наемането,без който подпис не можем да наемем колата.
Сега след като изредихме всичко да тук, да погледнем нашите лични застраховки и да определи за себе си,можем ли да си позволим кола поднаем и какви са рисковете.Най-лесно тава ще стане,ако най-напред  се обадим на застрахователният си агент и го попитаме дали с настоящата си автомобилна застраховка можем да си позволим кола под наем и ако тя не отговаря на изискванията,какво трябва да се направи,за да наемем кола.Но ето какво трябва да покрива автомобилната ви застраховка,за да сте по-спокойни когато наемате кола:Наранявания и имуществени щети причинени  другиму,т.е. гражданска отговорност,което всяка една застраховка съдържа в себе си,но при различни лимити на покритие и 20/40/15 определено ви казвам е нищожно покритие.Ако има щети по колата под наем,за да бъдат покрити,застраховката ви трябва да е пълна,да имате така наречената FULL INSURANCE на поне една от притежаваните от вас лични автомобили.Ако не искате да добавите това покритие към личната си застраховка,то тогава задължително трябва да закупите такова от компанията,отдаваща колите под наем.
Внимателно трябва да прочетем полицата си преди да наемем кола,защото различните полици по различен начин третират застраховането на кола под наем.В различните щати законите са също различни.Например в Минесота законът гласи,че не можем да си купим лична застраховка за кола,ако тя не покрива 100% колата под наем и тази застраховка важи където и дае в САЩ и Канада.Т.е.там въпросът е решен генерално:купуваме лична застраховка,купуваме и застраховка за кола под наем,независимо дали имаме намерение някога да наемаме кола.За да покрием загубите на компанията,докато колата е на ремонт,нашата застраховка,трябва да съдържа и клауза”загуба на полза”,т.е. тава е известната ви дабавка,която в повечето случаи не я купуваме,’rent a car’,ако нещо се случи с колата ни,застрахователната компания до определен размер ще покрие дневната вноска по наемане на кола,за да можем да ходим на работа.Когато закупуваме допълнителна застраховка от компанията за отдаване под наем,обикновено се сблъскваме с два проблема:Първо тя е страшно скъпа – 10 дол на ден,ще кажете е,но за 365 дни в годината ни излиза 3,650 дол,ако плащахме същата цена за собствената си кола;и второ четете малките букви,когато я купувате,защото тя е пълна с изключения,като например нямате право даже на едно питие или бира,който не е записан в полицата не може да кара колата,дори жена ви или приятел,карате нехайно,в което винаги може да ви обвинят,напуснали сте географският район,за който предварително сте наели колата и куп други такива.Накрая,все ще ви хванат под някой параграф,че не сте го спазили,когато купувате допълнителната застраховка от компанията за отдаване на коли под наем.Такава застраховка се купува главно в два случая или поради две главни причини:да се защитите от увеличение на собствената ви застраховка и когато вземате колата за бизнес.Така,че бъдете внимателни,когато ви се налага да карате кола под наем и мислете за последсвията преди наемането,не след като вече е много късно.

 SSL Certs