Sunday,July 25, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki16

ЗАСТРАХОВКИТЕ
Застрахователни компании,агенции и агенти

Нека да продължим темата от миналият брой. Видяхме от примера с автомобилите,че застрахователните компании най-общо се делят на стандартни и нестандартни.Да видим сега как работят застрахователните агенции и агенти и каква е взаимовръзката със застрахователните компании.По принцип застрахователните агенци и агенти се делят на две големи групи също,като компаниите. Да ги наречем Зависими и Независими.Пър-
вите или така наречени ‘Captive agents/agencies’ са тези,които работят само за една застрахователна компания,подчиняват се на нейните правила и условия.Т.е. те работят първо за компанията и след това за клиента и са един вид работници на компанията на комисионна.В някои изключения или ,когато са се издигнали в йерархията,получават и определена минимална заплата от застрахователната компания.Обикновено след определен период от време,тези агенти могат да закупят от фирмата на франчайз/правото да използуват пордуктите на компанията и да ги предлагат,но само по строгите правила на компанията/,  и да наемат други агенти,които да работят за тях,т.е. спазва се йерархията.Ще дам за яснота пример да кажем с една верига от магазини за пица.Ако закупим ‘Domino’s pizza’, можем да продаваме само продуктите и,но не можем да пордаваме същевременно и продуктите на ‘Jordano’s’ или ‘Pizza Hut’. Т.е. накратко казано,те са ограничени в предлагането на богат асортимент от продукти ,от които да се избере най-подходящият за нас.Възможността за пазаруване е ограничена образно казано само до един единствен магазин,не можем да прескочим до съседният магазин и да си купим същият продукт,но на по-ниска цена.Някои от по-големите такива застрахователни компании са ‘All State’, ‘State Farm’, ‘Farmers’, ‘American Family’, ‘Country Insurance”. По правило те са стандартни компании, но някои от тях предлагат и нестандартен бизнес,чрез свои други дъщерни застрахователни компании.
От друга страна,точно противоположно на зависимите агенти,стоят Независимите агенти. Независими,защото не зависят от една единствена компания,но работят на принципа на сключване на договори за представителство с много застрахователни компании,които пък компании са избрали за начин на работа,да наемат независими застрахователни агенти,да предлагат продуктите им.От тук вече те имат възможността за една и съща застраховка,да пазаруват от много магазини и да предложат един и същи продукт на най-изгодната цена за клиента.Т.е. компаниите се състезават помежду си,коя ще предложи най-изгодни условия,на най-приемливи цени,но независимият агент е този,който ще избере най-доброто за своя клиент.Няма договорно задължение,че видиш ли,като сме проверили цената при дадена компания,то тя непременно ще ни задължи да купим от нея.Това също е начин за коригиране на цените,между отделните компании.Дадена компания,като отчете,че с времето застраховките и не се купуват,коригира цените им според другите компанни,за да бъде конкуретно способна.Някои от големите стандартни такива застрахователни компании са: ‘The Hartford’, ‘AAA Insurance’, ‘Safeco’, ‘AIG’, ‘Progressive’, ‘Zurich’ и др. Така също и всички Нестандартни компании работят с независими застрахователни агенти.Независимите агенти в Америка са обединени в голяма организация:”Организация на независимите застрахователни агенти в Америка”. Всеки може за себе си да избере къде и как ще се застрахова,но бих искал да изтъкна някои от предимствата на Независимата застрахователна агенция,каквато е и моята.
Най-напред няма началник да казва:това ще пердлагаш и това ще продаваш,предлагаме и продаваме това,което е най-добро за клиента.Независимата агенция работи най-напред за клиента и след това за компанията.
Цените разбира се растат,но също така може и да намаляват,и ако вашата непрекъснато се увеличава с годините,то вашият застрахователен агент или не може да сменя компаниите,за да ви предложи най-доброто,или не иска.
Когато сте изправен пред задачата да купите застраховка,не е необходимо да звъните в половин дузина компании и агенции,за да изберете най-доброто.Позвъняването в една независима агенция,вече ви предлага избора на множество компании,от които да изберете.
Когато трябва да докладваме инцидент и да получим съвет какво да правим по-нататък,то това е независимият агент,на когото трябва да се обадим и който ще се погрижи за нас.
Едно от големите предимства е ,че независимата агенция предлага всякакъв вид застрахови,здравни,живот,бизнес,автомобилни,камиони,ами каквото се сетите и каквото ви трябва,и когато тези застраховки се комбинират,намалението в цените е значително.
И не на последно място,но защото е специфично за даден етнос,можете да се разберете на родният си език за какво става въпрос и какво купувате.SSL Certs