Sunday,July 25, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki14

ЗАСТРАХОВКИТЕ
A.M. BEST – какво е това

A.M. Best – това е световната организация за оценяване на всички застрахователни компании в света и периодически публикува техният рейтинг.Не е единствената,но е най-старата и най-голямата. Основана е през 1899 год.Офисите и се намират в САЩ, Обединеното Кралство/Англия/ и Хонг-Конг.След вземане в предвид на множество фактори,най-важният от които е Финансова стабилност, всяка застрахователна компания се оценява и и се слага оценка,като на ученик:отличен,мн.добър,добър и т.н.Това нещо се публикува и става официален документ и всеки ,който иска да провери дали една застрахователна компания си заслужава вниманието и средствата,които ще поверим в ръцете и,отива на интернет страницата на A.M. Best, където са листвани оценките и подробна информация за състоянието на всяка компания.Тези оценки са много важни за всяка компания,защото те са показател за големите инвеститори,дали да вложат милиардите си в нея или не. И когато една компания има добро представяне на световният пазар привлича,както инвеститорите,така и клиентите си и става още по-силна.Ето и оценките,по които може да се ориентирате за стабилността и финансовото състояние на дадена застрахователна компания.А++,А+ = превъзходна; А,А- = отлична;
В++,В+ = много добра; В,В- = средна ръка; С++,С+ = на ръба,между среден и слаб; С,С- = слаба; Е = под регулаторен надзор; F = в ликвидация; S = снета от оценяване въобще.
Страницата,на която можете да намерите тази информация е www.ambest.com и да проверите в каква компания сте застраховани,колата ви,къщата или пък здравната ви застраховка.Там също можете да получите информация за последните новини в застрахователният бизнес,за различни видове съдебни процеси срещу дадени компании, а също така и обяснения за най общи принципи при застраховането.
Ето и малко повече информация за самата компания.Основана е през 1899 година от Алфред Бест и за тези повече от 100 години,откакто съществува,си е извоювала репутацията да я наричат Източникът за застрахователна информация.От началото се е помещавала в една единствена стая във финансовият център на Ню Йорк,като през 1920 год се премества в собсвена офис сграда близо до Фултон, Ню Йорк,където остава през следващите 45 год.През 1965 год премества главната си квартира в Мористаун,Ню Джърси.През 1974 год,където и досега се помещава,се премества в Олдуик,Ню Джърси.Както всеки един друг отрасъл на световната икономика,глобализацията на застрахователният бизнес налага отварянето на още два световни центъра:през 1997 год в Лондон и през 2000 год в Хонг-Конг.В момента повече от 400 анализатора,статистици и друг персонал работят за компанията.
Основателят на A.M. Best – Алфред Бест е роден през 1876 год в Ню Джърси и на 15 годишна възраст вече работи като чиновник в застрахователна компания.През следващите 6 години сменя редица компании и през 1899 год му се ражда идеята да основе компания,която да бъде източник на информация за надеждността на застрахователните кмпании.Управлява и разраства компанията си чак до смъртта си през 1958 год,когато умира на 81 годишна възраст.Успешно я превежда през критичната 1907 год,през първата и втората световни война и през сриването на световните борси през 1929 год.Много от методиките раработени по негово време се използуват и до днес. През живота си многократно и свидетелствувал пред комисии на конгреса и различни съдебни дела. 
За важността на тези оценки,говори и фактът,че застрахователните компании масово ги използуват в рекламите си.Ако се загледате в рекламите по телевизията или в рекламните брошури,които получавате по пощата,навсякъде ще забележите,как отделните компании се надпреварват да се хвалят,коя какъв рейтинг има.Може би досега не ви е правило впечатление,но от чисто любопитсво,можете за себе си да поглеждате тези брошури и ще видите,че надпреварата за печелене на повече клиенти е безмилостна.Тези оценки,косвено,а и директно се отразяват и на нас самите.Ето един пример.Купуваме си кондо и асоцияцията изисква от нас да си закупим застраховка гражданска отговорност,да кажем,ако случайно наводним съседа си под нас,да има кой да му плати щетите.И ако се загледате по-подробно в изискванията,то там обикновено се казва,че застраховката трябва да бъде направена с компания оценена А-,най-малко.Т.е. асоциацията иска да се подсигури,че ако наистина нещо се случи,то застрахователната компания,в която сме застраховани е стабилна и наистина ще заплати за щетите.Финансово на нас това ни се отразява,че вместо да си купим застраховка за 45 дол,ще трябва да си купим застраховка за 105 дол от по-добрата компания.SSL Certs