Sunday,July 25, 2021 Auto Home Business Life/Annuities Health/Dental Other
Quick Quote
Български » Статии » zastrahovki11

ЗАСТРАХОВКИТЕ
Някои по-специфични застраховки

От миналият брой вече знаем за различните видове застраховки живот,но нека се спрем по-подробно на една от тях.Това е така наречената Universal Life.Т.е. от самото и наименование е видно,че тя е универсална застраховка,а именно хем работи като застраховка,хем работи като спестовен влог,а има и опция да се включи и LTCi –long term care insurance,за която ще говорим по-долу.Може да бъде закупена за период от 5,10,15,20 години.Универсалното при нея е ,че при смърт тя изплаща сумата,за която сме застраховани,но ако след изтичането и, застрахованият е още жив,то той получава обратно парите,които е вложил в полицата заедно с натрупаните лихви,т.е. хем спестяваме,хем си имаме застраховка живот.Предимството тук пред обикновеният спестовен влог е,че съществува елементът застраховка и застрахователната компания не ни издава дебитна карта,която лесно можем да използуваме и значително да намалим спестовният си влог.Нямяме лесен достъп до парите си и по-трудно ще бъде да прахосаме спестяванията си.Другото предимсто е,че има гарантирана минимална лихва,което означава,че независимо от промените на основният лихвен процент,ние си получаваме гарантираната минимална лихва,но това не ни ограничава, лихвата да расте, заедно с растежа на основният лихвен процент. В момента например, гарантираната минимална лихва е 3 %,но полицата реално трупа кеш при 4,7%.,което е с 0.7% по-малко от това,което бихме получили от банката в настоящият момент,ако парите ни бяха на спестовен влог,но да не забравяме,че при смърт спестовният влог няма да ни изплати да кажем 250,000 дол.,които бихме получили от застраховката, плюс спестовният влог.На този вид застраховка аз гледам,като на спестявания за старини,т.е. допълнителен пенсионен фонд.Но искам да уточня,че този вид застраховка естествено е по-скъпа.Към тази застраховка,както споменах по-горе може да се добави и опция/възможност/,ако случайно се разболеем сериозно и легнем на легло в къщи за няколко месеца, или бъдем изпратени в старчески дом да се грижат за нас,докато се излекуваме,застраховката да плаща за това лечение – LTCi.Този вид застраховка предлага и заеми.До три пъти в годината можем да теглим кеш,т.е. имаме достъп до парите си,но в повечето случаи след петата година,до тогава вече са се натрупали достатъчно пари от лихвите,като размера на тегленията не може да надвишават реалната моментна стойност на застраховката.

Друг вид по-особена застраховка е LTCi – Long Term Care Insurance. Това е застраховката,която влиза в сила,след като са ни изписали от болницата,да кажем след тежка операция,но лечението продължава още 6 месеца,през което време някой трябва да се грижи за нас,в къщи или в медицинско заведение.Ако това е роднина и нямаме такава застраховка,тогава кой ще изкарва пари ,за да храни семейството.Разликата от здравните застраховки е,че те покриват тези грижи,но за кратък период,до един месец най-често.Това е и застраховката предвидена също за след пенсионирането ни.Ако ни се наложи да доизживеем живота си в старчески дом,именно това са средствата,които ще ни осигурят спокойни старини.Нещо повече,когато остареем не е задължително да сме в старчески дом,можем да получаваме средствата и в собственият си дом.Сега се появи на пазара с тези застраховки и нова възможност – да получаваме парите се и когато сме извън САЩ,да кажем в България или Канада,доста американци вече след пенсионирането си предпочитат да живеят в Канада,където животът е по-спокоен ,а вече четете по вестниците,че и в България,където масовао се изкуват имоти по морето.С какво мислите,че плащат за поддържане на живота си? Със спестявания,но точно и с такива застраховки.Повечето планове предлагат до 500 дол. на ден,които отиват за лекарства,медицинска сестра,легло,транспорт и други,но те предлагат и до 1,500 дол кеш на месец,които могат да се ползуват,за каквото и да е,билет за кино да кажем.Т.е. това е застраховката,осигуряваща старините ни,когато е по-вероятно да легнем на легло зо по-продължителен период от време,като не е задължително непременно да сме постъпили в болнично заведение,за да я ползуваме,същите постъпления можем да получаваме и в удобството на собственият си дом.Цените на тези застраховки зависят от това,какво искаме да бъде включено в тях и колко можем да си позволим.Имаме избор колко години можем да я ползуваме – 2,3,4,5,8 години или до края на живота ни.Максимума,който можем да получим през живота си се изчислява като се умножи дневният разход по годините,които сме си купили,по 365 дни в годината.Да кажем купили сме си по 400 дол на ден за 8 години.Това означава,че максималният размер помощ в пари е 400 х 365 х 8 = 11,680,000 дол.Този вид полица може да бъде закупена на възраст между 18 и 84 години.Особеното тук е,че има и период на елиминиране,т.е. това е периода след който застраховката започва да плаща,но и тук имаме избор – 7,30,60,90 или 180 дни,т.е. това са дните през които сме били безпомощни или болни,след които застраховката започва да плаща.Такава застраховка може да бъде закупена и съвместно от съпружеска двойка,което им позволява да си прехвърлят помощите един на друг,т.е.ако единият от тях се разболее сериозно,но средствата му свършат,то той може да си добави от средствата на съпругата си,която очевидно няма да може да ги оползотвори,защото е по-добре здравословнопросто не и се налага,но за да не се изгубят,те се ползуват от нуждаещият се съпруг.Има още много възможности да се добавят към тези застраховки,но да не се впускаме в чак такива подробности.

 SSL Certs